OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM
LẦN THỨ 32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ, từ 5-8/12/2023

THƯ CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Giới thiệu

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2005, sau những năm thử nghiệm với tiêu chuẩn thi lập trình quốc tế ACM/ICPC quy trình chấm thi và thi trực tuyến cho khối thi tập thể ”lều chõng”, từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á nay đổi thành Kỳ thi ICPC. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam đã kết nối tổ chức cùng thời điểm với Kỳ thi ICPC thành một Hội thi tin học cho sinh viên Việt Nam và Khu vực Châu Á. Quy mô và phạm vi của Kỳ thi mở rộng theo quy định chung của Chính phủ và bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai.

Đơn vị đăng cai

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (gọi tắt là trường ĐHKH), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.

Xem thêm

OLP.VN

Giới thiệu Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi ICPC Việt Nam.

Nhà Tài trợ vàng

Nhà Tài trợ bạc

Các đơn vị Đồng tài trợ

Đơn vị bảo trợ truyền thông

HueDITA

Hội Công nghệ thông tin - Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Khám phá Huế

Trang thông tin điện tử tổng hợp Khám phá Huế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

77 Nguyễn Huệ, TP Huế

Điện thoại:

(+84)234.3828427